THÔNG TIN TÌM KIẾM
Từ khóa
Danh mục
Nhãn hiệu
Ngành nghề

Showa 882

Liên hệ
  • Thương hiệu: Showa
  • Mã: 882
Găng dùng 1 lần

Tag: Showa 882

- Chất liệu: Nitrite ( Nitrite Butadiene Rubber)
- Độ dầy: 0.08mm
- Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn Nhật Bản