THÔNG TIN TÌM KIẾM
Từ khóa
Danh mục
Nhãn hiệu
Ngành nghề

Thảm dính bụi

Liên hệ
  • Thương hiệu: Cleanroom
  • Mã: Dust collecting map
- Độ dính: M150 (130g); M200 (180g, Tiêu chuẩn); M250 (230g) - Khối lượng: +- 40g

- Độ dính: M150 (130g); M200 (180g, Tiêu chuẩn); M250 (230g)

- Khối lượng: +- 40g

Sản phẩm khác